nátěry
fasády
rokospol rokocolor S (silikát volltonfarbe)
popis • barvy určené pro tónování interiérových a fasádních barev silikátových
použití fasády
klasifikace
vzhled
vydatnost
schnutí
aplikace
kryvost
bìlost
tloušťka
viskozita
hustota
prodyšnost
ředění
barvy dle vzorkovnice Volltonfarbe - 15 odstínů
balení 25kg
poznámka • světlestálé