nátěry
fasády
rokospol rokomal alfa (feinputz)
popis • vodouředitelná interiérová strukturní barva pro dekorativní nátěry
použití reprezentativní interiéry
klasifikace strukturní barva
vzhled
vydatnost
schnutí
aplikace
kryvost
bìlost
tloušťka
viskozita
hustota
prodyšnost
ředění voda
barvy bílý (lze tónovat)
balení 22kg
poznámka • vhodná pro sádrokarton