nátěry
dřevo
rokospol cellax 3311
popis • jednosložkový nitrocelulozový brusný základní lak pro základování dřevěných výrobků
použití nábytkářský průmysl, stolárny apod.
klasifikace nitrocelulózový lak
vzhled mat
vydatnost
schnutí
aplikace
kryvost
bìlost
tloušťka
viskozita
hustota
prodyšnost
ředění
barvy
balení 200kg
poznámka