nátěry
stěrkové hmoty
mistral stucco
popis • velmi jemná stěrková hmota pro tenkovrstvé tmelení stěn a stropů, vhodná na podklad vystavený pnutí (např. trhliny kolem oken a zárubní dveří)
použití interiérové plochy jako cementové základní omítky, beton, sádrové omítky, prefabrikované panely, dřevo a jeho vedlejší produkty
klasifikace
vzhled pastovitá hmota husté konzistence
vydatnost 0.2-1m² z 1kg
schnutí
aplikace gumová či ocelová stěrka
kryvost
bìlost
tloušťka
viskozita
hustota
prodyšnost
ředění k přímému použití
barvy
balení 1.5kg, 8kg
poznámka • nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření a intenzivnímu působení tepla