nátěry
fasády
mistral antigraffiti likvidace
popis • k likvidaci sprejových nápisů a graffitů z fasádních barev
použití venkovní i vnitřní omítky
klasifikace
vzhled gel
vydatnost cca 5m²/l
schnutí
aplikace štětcem, válečkem
kryvost
bìlost
tloušťka
viskozita
hustota
prodyšnost
ředění
barvy
balení 1l
poznámka