nátěry
fasády
mistral antigraffiti prevence
popis • k preventivní ochraně stavebních materiálů před graffiti
• vytváří ochranou vrstvu, která sniľuje nasákavost povrchu, ale zachovává výbornou propustnost vodních par.
použití venkovní i vnitřní omítky
klasifikace
vzhled bezbarvá tekutina
vydatnost 7-12m²/l
schnutí
aplikace štětcem, válečkem
kryvost
bìlost
tloušťka
viskozita
hustota
prodyšnost prodyšný
ředění
barvy
balení 5l
poznámka