nátěry
fasády
mistral primer
popis • penetrační nátěr na fasády i vnitřní omítky, zpevňuje podklad a snižuje jeho savost, brání průniku skvrn po rzi, vytopení a nikotinu do vrchních vrstev
použití na venkovní i vnitřní omítky, savý sádrokarton, zdivo, břízolit i zvětralý beton
klasifikace
vzhled bezbarvá tekutina
vydatnost podle savosti podkladu 6 - 10 m²/l
schnutí
aplikace štětkou
kryvost
bìlost
tloušťka
viskozita
hustota
prodyšnost Rd = 0,2 m
ředění k přímému použití
barvy bezbarvý
balení 1l, 5l, 10l
poznámka • nositel Zlaté medaile z Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně, jaro 1998